Количка за пазаруване

Обява за изграждане на автоматизирана система за капково напояване и конверсия на сортовия състав

 

 .

 .

 .

 .

 .

ОБЯВА

„ФОУР ФРЕНДС“ ООД; ЕИК : 126721485

Община: стара загора, с. горно ботево,

Винарска изба „Зитара“

 

уведомява

 

Всички заинтересовани физически и юридически лица, че има следното инвестиционно предложение:

Конверсия на сортовия състав включваща: изкореняване на общо 20,1300 ха съществуващо лозово насаждение, засаждане на лозово насаждение от винени сортове; изграждане на подпорна конструкция и Изграждане на автоматизирана система за капково напояване на лозово насаждение с обща площ от 40,0530 ха. в землището на с. Горно Ботево, Община Стара Загора“ в поземлени имоти с идентификатори: 16701.30.02; 16701.30.05; 16701.30.10; 167101.30.11, 16701.30.12. и 16701.30.13.

За мнения и становища: Община Стара Загора; гр. Стара Загора, Бул. „Цар Симеон Велики“ № 107; тел. (042) 614 614; ел. поща: sz@starazagora.bg

Кметство с. Горно Ботево; тел.: (041172)260 368; ел. поща: gornobotevo@starazagora.bg

 

 

Публикувано на 3.11.2023

 

https://www.fourfriends.bg/; раздел НОВИНИ

Линк на публикацията: https://www.fourfriends.bg/blogs/news/article-4


Стара публикация