Количка за пазаруване

Условия за ползване

С използването на www.fourfriends.bg Вие сте длъжни да приемете следните Общи Условия, които могат да бъдат актуализирани и променяни от нас без предупреждение.

С използването на www.fourfriends.bg Вие декларирате и гарантирате, че сте поне на 18 години.

Настоящите „Общи условия” уреждат реда, начина и условията за покупко-продажба през онлайн магазина www.fourfriends.bg, собственост на „ФОУР ФРЕНДС” ООД. Тези „Общи условия” представляват договор за покупко-продажба между FOURFRIENDS.BG и Клиента.

FOURFRIENDS.BG предоставя на Клиента възможност да закупува предлаганите в онлайн магазина стоки чрез заявяване на поръчка и заплащане на съответната продажна цена, като Клиентът е длъжен да се съобразява и спазва настоящите Общи Условия. Клиентът може да извършва валидни поръчки за закупуване на предлаганите в онлайн магазина www.fourfriends стоки и услуги само след изразяване на съгласие с настоящите Общи условия, с което се счита за обвързан с клаузите на „Общи Условия” и се задължава да ги спазва.

FOURFRIENDS.BG запазва правото си да променя по всяко време настоящите „Общи Условия” без предупреждение. При промени в настоящите „Общи Условия” Клиентът може да заяви, че отхвърля промените, като изпрати изявление за отхвърлянето на промените на имейл адрес sales@zitara.bg. С получаване на изричното изявление за отхвърляне се счита, че договорът за покупко-продажба се прекратява. Промените в „Общи Условия” не засягат отношенията между Клиента и FOURFRIENDS.BG , възникнали във връзка с валидно подадена преди промените заявка за покупка на стоки.


Онлайн магазинът www.fourfriends.bg не е създаден с цел да подтиква към употреба на алкохол.

I Общи положения

1. ДАННИ НА ТЪРГОВЕЦА

"ФОУР ФРЕНДС" ООД е търговско дружество, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, с ЕИК 126721485, със седалище и адрес на управление с.Горно Ботево, община Стара Загора, обл. Стара Загора, п.к. 6053, предлагащо за продажба стоки в онлайн магазин www.fourfriends.bg

2. www.fourfriends.bg е уебсайт за онлайн покупко-продажба на стоки и услуги, предоставяни от "ФОУР ФРЕНДС" ООД,

3. Под "стоки и услуги, предоставяни от "ФОУР ФРЕНДС" ООД се разбират :

- вино и спиртни напитки (алхокол) по смисъла на Закона за виното и спиртните напитки;

4. "Потребител" е физическо или юридическо лице, което е заявило поръчка или е регистрирало клиентски профил в www.fourfriends.bg и е съгласно с настоящите " Общи условия". Със заявяването на поръчка Клиентът- физическо лице декларира и потвърждава, че има навършени 18 години (осемнадесет) години. "ФОУР ФРЕНДС" ООД си запазва правото на откаже поръчка при съмнения за навършени 18 (осемнадесет) години на Клиента.


II Регистрация на потребителски профил

Регистрацията на потребителски профил в www.fourfriends.bg НЕ е задължително, за да използвате сайта, да правите поръчки или задавате въпроси посредством предоставяните форми за попълване. За да използвате предимствата на потребителски профил в www.fourfriends.bg обаче, първо трябва да регистрирате такъв. С него ще получите възможност да извършвате по-лесно валидни заявки за закупуване на предлаганите стоки, както и редица предимства като съхраняване на данни за доставката, удобен преглед на историята на минали поръчки, техния статус и съдържание, възможност да променяте паролата си за достъп, да се абонирате или откажете абонамент за получаване на информационен бюлетин на www.fourfriends.bg www.fourfriends.bg, оставяте коментари в сайта, да с е възползвате от специални промоционални предложения и т.н.

При регистрацията трябва да въведете адреса, който ще се използва за доставка, Вашето име и фамилия, e-mail, телефон(и) за връзка. Необходимо е да изберете и парола. След като се регистрирате успешно, при всяка отделна поръчка имате възможност да коригирате Вашия телефон за контакт и адрес за доставка, както и да посочите Ваш представител, който да приеме поръчката. С отбелязване в полето "Съгласен съм с "Общите Условия" Клиентът извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите "Общи Условия" и ги приема.

III Поверителност на данните

Дружеството "ФОУР ФРЕНДС" ООД е регистрирано в Комисията за Защита на Личните Данни /КЗЛД/ като администратор на личните данни.

Личните данни, които www.fourfriends.bg получава при регистрацията ще бъдат използвани единствено за обслужване на потребителите- приемане и изпълнение на поръчки, доставяне на информация под формата на информационен бюлетин и връзка с потребителите в случай на възникнали проблеми, свързани с поръчката. www.fourfriends гарантира, че въпросните данни няма да бъдат предоставени под никакава форма на трети лица или използвани за цели, различни от гореописаните, освен в случаите предвидени в действащото законодателтсво.

Потребителският акаунт на конкретен потребител може да бъде изтрит от базата данни на www.fourfriends заедно с прилежащите към него данни по всяко време при желание от страна на потребителя.

Потребителите абонирани за информационния ни бюлетин могат да прекратят абонамента си по всяко време.

IV Поръчки за покупка

За да поръчвате покупка от предлаганите продукти и услуги от www.fourfriends е необходимо потребителят да предостави исканата информация или да се регистрира /чрез попълване на регистрационна форма/.

При поръчка или регистрация потребителят предоставя следната информация: за физически лица - име, фамилия, телефон, адрес, e-mail; за юридически лица - търговска фирма, ЕИК, МОЛ, телефон, адрес, e-mail. С въвеждането на каквото ид а е информация на този уебсайт Вие заявявате и гаранатирате, че (1) Вие сте навършили 18 (осемнадесет) годишна възраст, (2) използвате своята действителна самоличност; (3) Вие сте предоставили само вярна, точна, настояща и пълна информация; (4) Вие ще поддържате и своевременно ще актуализирате информацията, която сте предоставили, за да я запазите като вярна, точна, настояща и пълна; (5) сте съгласни с "Общи Условия" на www.fourfriends

Процес на поръчка за покупка

При поръчка за покупка Потребителят извършва следните последователни действия:

- избира желаните от него продукти, които добавя в своята кошница, като натиска бутона "купи" срещу съответната стока. Когато потребителят реши да премине към поръчване на избраните продукти, той отива в своята "кошница" (намираща се в горната лява част на уебсайта)

- в своята "кошница" Потребителят определя вида и количеството на стоката и потвърждава поръчката (чрез натискане на виртуален бутон "продължи" );

- за да продължи Потребителя се регистрира (ако е нов Потребител) или влиза в профила си ( ако е съществуващ Потребител), като въвежда информация за име, фамилия, телефон и адрес на доставка и натиска бутон "продължи".

- ако е съществуващ клиент се показват адрес за доставка и телефон с възможност за промяна на данните и избора на начина на плащане.

- ако е нов потребител се появява форма за регистраране чрез въвеждане на необходимата информация за изпълнение на поръчката (email адрес, име, фамилия, телефон, адрес на доставка) и възможност за избор на плащане.

- клиентът потвърждава за заявените данни от бутона "продължи"

- поръчката за покупка на стока чрез www.fourfriends е счита за извършена след натискане на бутона "потвърди" .

При посочени непълен, неверен адрес и/ или телефонен номер при подаване на поръчката, същата се счита за невалидна и за www.fourfriends невъзниква задължение за нейното изпълнение.

Приемане на поръчката

Поръчката за покупка се приема от www.fourfriends чрез изпращане на съобщение до email на Потребителя със следното съдържание: наименование, адрес на управление, e-mail адрес и данни за кореспонденция на www.fourfriends, както и текста (електронна препратка към текста) на настоящите Общи условия, информация за основните характеристики на заявената стока, нейната продажна цена, стойността на транспортни разходи, невключени в продажната цена и свързани с нейната доставка, избраният от Потребителя начин на плащане, посочените данни за фактура и адрес за доставка.

Заявката поражда действие между страните след потвърждаване на валидността й на посочения от Потребителя телефон за връзка или чрез изпращане на съобщение на e-mail адрес на Потребителя.

V Описание на продукт

"ФОУР ФРЕНДС" ООД предоставя на Потребителите точно описание на основните характеристики на предлаганите стоки.

Всеки продукт предлаган на www.fourfriends от "ФОУР ФРЕНДС" ООД се характеризира с:

* уникален номер (артикулен номер), който съответства само и единствено на един продукт;

*име (изписано, както на етикета на конкретния продукт);

* цена в български лева (единична цена и цена на кашон, когато продуктът е част от една покупка от 6 или повече продукта).

www.fourfriends.bg полага грижа информацията в сайта да се поддържа винаги актуална, но не гарантира за достоверността и пълнотата на същата.

www.fourfriends.bg ще положи усилия, за да осигури достъпа да онлайн магазина да бъде непрекъсваем, навременен, сигурен и свободен от грешки, но не гарантира това доколкото е извън възможностите, контрола и волята на www.fourfriends.bg

www.fourfriends.bg не носи отговорност за непредоставяне на достъп до www.fourfriends.bg както и за не обработването или ненавременното обработване на заявки за покупка, при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол - случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната Интернет мрежа и в предоставянето на услуги извън контрола на www.fourfriends.bg

VI Права на Потребителя

Крайният потребител (физическо лице) има право да върне закупената от него стока в рамките на 7 работни дни от датата на закупуването й, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причината за връщането.

Потребителят има право да откаже да получи заявената от него за покупка стока, когато:

- доставената стока явно не съответства на поръчаната от него и това може да се установи чрез обикновения й оглед.;

- при транспортирането стоката е била повредена,

След получаване на стоката, Потребителят има право да иска връщането й при наличието на несъответствие на стоката с договореното, което не е могло да бъде установено при обикновен преглед на същата.

В изброените случаи, Потребителят може да иска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на подадената от него заявка за покупка чрез отправяне на съответното писмено искане до www.fourfriends.bg

В съответствие с разпоредбите на чл.55 от ЗЗп, потребителят е длъжен да съхранява получените стоки, тяхното качество и безопасност до момента на тяхното връщане. Върнатата стока трябва да е в оригиналната си опаковка, да не е употребявана и да не е нарушен нейният търговски вид (напр. разкъсана опаковка, премахнати етикети, липсващи части и др.) и да е придружена с всички съпътстващи я документи - касова бележка и/или фактура и др.

Транспортните разходи по връщане на стоката от клиента към www.fourfriends.bg са за сметка на клиента, като негово право е да избере дали да я донесе лично в офиса на магазина или да я изпрати по куриер. Адресът на магазина е посочен в раздел за контакти.

Когато получената от потребителя стока не съответства на характеристиките, посочени в страницата на онлайн магазина, разходите по връщането на стоката са за сметка на www.fourfriends.bg

www.fourfriends.bg възстановява в пълен размер заплатената от потребителя стойност на върнатат стока не по-късно от 20 дни, считано от датата, на която потребителят е упражнил правото си на откач по чл.55 от ЗЗП.

VII Застраховка на пратките

www.fourfriends.bg застрахова за своя сметка изпратените пратки до размера на обявената стойност на съдържанието.

Задължение на клиента (получателя) е да отвори доставената пратка в момента на нейното получаване в присъствие на куриера и да провери за щети по пратката или липси на нейното съдържание, които се дължат в следствие на транспортирането.

Рекламация за увредена стока се прави в момента на получаване на пратката и в присъствието на куриер, с който се попълва констативен протокол в три еднообразни екземпляра. Констативният протокол е задължителен за валидността на покритите от застраховката щети и липси на пратката. Клиентът (получателя на пратката) е длъжен да изиска оригинала и копие от протокола, след което да се свърже с представител на www.fourfriends.bg за завеждане на рекламацията. www.fourfriends.bg се ангажира с безплатна подмяна на повредения/липсващия артикул или възстановяване на заплатената от клиента сума, само след предоставянето на протокола от страна на клиента.

VIII Авторски права

Съдържанието в сайта - информация, данни, услуги, текст, ресурси и снимков материал собственост на Фоур Френдс ООД са материали с авторски права, защитени от Българското и международно право за интелектуална собственост. Нито една част от сайта не може да бъде възпроизвеждана под каквато и да е форма без писменото съгласие на Фоур Френдс ООД. Информацията и всички новини, които да публикувани в www.fourfriends.bg са предоставени за Ваша лична информация.

С приемането на настоящите Общи условия, Потребителят, който е потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите (ЗЗП), изявява съгласие по смисъла на чл.53, ал.1 от ЗЗП за извършване на авансово плащане на стоките.

За неуредените от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

Настоящите Общи Условия са в сила от 08.2016г.